Cus u r jealous

เรื่มกลับมาเบื่อหน้ามึงละ

มาทำหน้าทำตา แหวะ ตัวเองไม่ได้ดีมากเลยนะ กูไม่ยุ่งละนะ หลายรอบละอีสัส

Reblogged from BeyonceSpam

ยิ่งใกล้ยิ่งห่างง…นี่ถ้าอะไรเปลี่ยนไปเราคงไม่สนิทกันละมั้ง

แพ้แล้วพาลปะวะ คนอื่นเค้าแพ้มาตั้งหลายตา

รำทัศนคติของมึงที่มีต่อกูจังง มึงtreat กูแบบ แย่อ่ะ แต่กูที่กูเชิดชูมึงดิ มันสมควรปะวะ กูว่ากูพอดีกว่า

เป็นเพื่อนกูอย่ามาขี้อิจฉาใส่กู

เถียงบ่อยๆนี่คิดว่ากูแฮปปี้มะ น่ามคาญ

มาองมาเออใส่ อีดอกกก อย่ามาขอไรจากกูอีกนะ